Шалгуулагчид дараах зүйл дээр анхаарна уу. 1. Шалгуулагч шалгалтын байранд шалгалт эхлэхээс 1-2 цагийн өмнө…

Боловсролын Ерөнхий газраас “Физикийн судлагдахуунд суурилсан мэргэжлийн хөгжлийн бүлгийн сайн туршлагыг илрүүлэх, түгээх, урамшуулах” уралдаант…

ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ, САНАЛ ХҮСЭЛТ

Орхон аймгийн ЗДТГ-н өргөдөл гомдлын цахим систем

ЦАХИМ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Боловсролын e-mongolia системийн үйлчилгээ

БАГШИЙН ХӨГЖИЛ

БАГШИЙН ХӨГЖИЛ ПЛАТФОРМ

ЦАХИМ СИСТЕМ

www.esis.edu.mn

ЦАХИМ ХИЧЭЭЛ

www.medle.mn

ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Боловсролын бичиг баримтыг дахин олгох

Мэдлээ апп татаж авах

Цахим контентын Мэдлээ аппликэйшн нь ерөнхий боловролын сургуулийн 1-12-р ангийн сурах бичгүүдийг УНШИХ, ТАТАХ боломжийг олгохоос гадна өөрийгөө сориход зориулагдсан цахим сургалтын хэрэгсэл юм.