>>: Видео мэдээ

2023-2024 оны хичээлийн жилд 10, 11 дүгээр ангийн сонгон судлах хөтөлбөрийг цахимаар зохион байгуулах багш нарын “Модуль I” сургалтын бүртгэл…

https://www.youtube.com/watch?v=by6oW2RJBVQ Өдөр бүр хүүхэдтэйгээ ярилцаж, тэднийг сонс. Эцэг эхчүүд ихэвчлэн хүүхэд нь хохирч гэмтсэн, эсвэл хэн нэгнийг дарамталж дээрэлхэх зэрэг…