>>: Нээлттэй ажлын байр

Шинээр төгсөн ирсэн болон ажил хайж байгаа, СӨБ-ын байгууллагад ажиллах хүсэлтэй иргэд доорх ажлын байртай танилцаж холбогдоорой.