>>: Нээлттэй ажлын байр

Боловсролын ерөнхий газрын Цахим шилжилт, нэгдсэн статистикийн газрын арга зүйч, ахлах мэргэжилтэн И.Батхүү, Ч.Өсөхбаяр нар 2023.10.11-ний өдөр Орхон аймгийн ерөнхий…

Шинээр төгсөн ирсэн болон ажил хайж байгаа, СӨБ-ын байгууллагад ажиллах хүсэлтэй иргэд доорх ажлын байртай танилцаж холбогдоорой.