ОгнооДУГААРТУШААЛ  
2024.02.15А/06Эцэг эхийн зөвлөл байгуулах тухай
2024.01.24А/01Улсын төрөлжсөн олимпиад зохион байгуулах тухай
2023.12.27А/64Хариуцлагатай жижүүр ажиллуулах тухай
2023.12.21А/61Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн байгуулах тухай
2023.12.05А/58Дэд ажлын хэсэг байгуулах тухай
2023.12.05А/57Албан тушаалын тодорхойлолт батлах тухай
2023.11.21А/55Албан тушаалын тодорхойлолтын төслийг боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай
2023.07.04А/37Хариуцлагатай жижүүр томилох тухай
2023.06.20А/33Комисс томилох тухай
2023.06.12А/29Хамран сургах тойрог тогтоох тухай
2023.06.05А/25Гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангийг батлах тухай
2023.04.13А/18Уралдаан зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай
2023.04.11А/14Гүйцэтгэлийн үнэлгээ зохион байгуулах ажлын хэсэг батлах тухай
2023.03.28А/13Байгууллагын дотоод хяналт, шалгалтын орон тооны бус зөвлөл байгуулах тухай
2023.03.28А/11Сургуулийн менежментийг туршин хэрэгжүүлэх ажлын хэсэг батлах тухай
2023.03.24А/09Ажлын хэсэг байгуулах тухай
2023.02.17А/05Хариуцлагатай жижүүр ажиллуулах тухай
2023.02.14А/03Улсын төрөлжсөн олимпиад зохион байгуулах тухай
2022.03.30А/15 Хөдөлмөрийн дотоод журам батлах тухай